#2021-2025
Ảnh minh họa

Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025: Đề xuất cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện

(BĐT) - Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã hoàn thành và vượt mục tiêu Quốc hội giao. Phát huy các kết quả đạt được, giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đề xuất 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đề xuất được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh Internet

Thủ tướng chỉ thị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025. Chính phủ đánh giá, giai đoạn tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là rất nặng nề.