#xử lý vi phạm
Hơn 1,5 triệu lượt xe vi phạm tốc độ trong 10 tháng Ảnh: Tường Lâm

Hơn 1,5 triệu lượt xe vi phạm tốc độ trong 10 tháng

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) cho biết, trong tháng 10/2016, cả nước có tổng số 52.782 lượt xe vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,033 lần/1.000 km, giảm 0,34 lần/1.000 km so với tháng 10/2015.