#Xi măng Nghi Sơn
Ảnh Internet

Xi măng Công Thanh ngập trong nợ

(BĐT) - Với tổng công suất thiết kế đạt trên 6 triệu tấn xi măng/năm cho cả 2 dây chuyền, Công ty CP Xi măng Công Thanh (Công Thanh) là một trong những nhà sản xuất xi măng lớn nhất Việt Nam.