#Xây lắp điện số Năm
Xây lắp điện số Năm bị cấm thầu 3 năm đối với tất cả các gói thầu do Tổng công ty Điện lực TP.HCM làm chủ đầu tư. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gian lận hồ sơ, Xây lắp điện số Năm bị cấm thầu 3 năm

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP.HCM vừa quyết định cấm Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp điện số Năm (có địa chỉ tại TP.HCM) tham gia hoạt động đấu thầu đối với tất cả các gói thầu do Tổng công ty và các đơn vị thuộc Tổng công ty làm chủ đầu tư trong thời gian 3 năm.