• Hơn 287 tỷ đồng xây kè tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

    05/11/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định giao UBND huyện Xuân Lộc làm chủ đầu tư triển khai Dự án Chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 287,18 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh Đồng Nai. Địa điểm thực hiện Dự án tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc.

chuyên đề

Kết nối đầu tư