#Xây dựng tổng hợp Minh Thảo
Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Thảo trúng Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) với giá 145,779 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Lê Thắng

Gói thầu hơn 146 tỷ tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định): VNE&C biết trượt từ khi nộp hồ sơ?

(BĐT) - Tham gia Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), Công ty CP Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam (VNE&C) bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Kết quả, Gói thầu được trao cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Thảo (Liên danh Thành Hương - Minh Thảo).
Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh (Bình Định) có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng, gồm 4 gói thầu xây lắp chính. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Đấu thầu tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Định: Cạnh tranh thấp, giảm giá tượng trưng

(BĐT) - Ba trong số 4 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh do Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định làm bên mời thầu đã chọn được nhà thầu. Các kết quả lựa chọn nhà thầu đều ghi nhận tính cạnh tranh thấp, giảm giá mang tính tượng trưng.

Kết nối đầu tư