#Xây dựng Dịch vụ Minh Chính
Phạm vi cung cấp của Gói thầu số 05 Mua sắm, lắp đặt điểm vui chơi bao gồm: bập bênh 2 ghế (100 cái); cầu trượt nhựa composite (50 bộ); xích đu 4 ghế gấu (50 bộ). Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu hàng hóa thông dụng tại Trà Vinh: Yêu cầu 10 lao động địa phương

(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Minh Chính đang mời thầu Gói thầu số 05 Mua sắm, lắp đặt điểm vui chơi thuộc Dự toán Xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2022. Theo phản ánh của nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra tiêu chí bất cập, có thể dẫn tới hạn chế nhà thầu.