• Đưa Đông Nam Bộ trở thành trung tâm phát triển năng động

    10/12/2021 10:00

    (BĐT) - Vùng Đông Nam Bộ đang được định hướng trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, hình thành các chuỗi cung ứng toàn cầu, một trung tâm công nghệ, công xưởng chế tạo của khu vực và cả nước. Trong đó, TP.HCM kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính, tiếp tục là một động lực tăng trưởng của Vùng trong thời gian tới.

chuyên đề

Kết nối đầu tư