• Lăng kính đấu thầu ngày 20/7

    20/07/2021 10:00

    (BĐT) - Rà soát các gói thầu vừa được mở thầu cho thấy một số gói phát sinh các ý kiến tranh luận, phản đối của nhà thầu về tiêu chí mời thầu. Bên cạnh đó, cũng một số gói thầu thu hút nhiều nhà thầu tham dự với giá dự thầu rất cạnh tranh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư