• TTCP sửa đổi kết luận thanh tra tại tỉnh Lâm Đồng

    09/07/2021 07:00

    (BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, TTCP đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 2 dự án (kết luận trước đó là 3 dự án) do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư gồm: Dự án Vườn ươm của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt; Dự án Xây dựng khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty TNHH Hoàn Cầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư