• Chuyện lệch chuẩn làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng

    09/12/2021 14:00

    (BĐT) - Đấu thầu qua mạng đã trở nên phổ biến với các chủ đầu tư, bên mời thầu cũng như nhà thầu. Tuy nhiên, việc thực thi quy định, đặc biệt là các quy định liên quan đến khâu làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) từ cả phía nhà thầu lẫn chủ đầu tư, bên mời thầu đều chưa thực sự chuẩn mực.

chuyên đề

Kết nối đầu tư