#Từ chức
Bộ Chính trị quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Bộ Chính trị quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

(BĐT) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định 41 về quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này thay thế Quy định số 260 của Bộ Chính trị.