#toa xe
Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam bán đấu thành công 2 lô tài sản

Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam bán đấu thành công 2 lô tài sản

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và chi nhánh vừa tổ chức 2 cuộc bán đấu giá đối với các tài sản: 104 toa xe các loại của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội và một số thiết bị điện của Nhà máy Xi măng Kiên Lương - Hà Tiên. Các tài sản này đều được bán thành công, với giá trúng đấu giá vượt giá khởi điểm lần lượt 42,5% và 68%.