• Đối thoại cấp cao kinh tế Việt - Pháp lần thứ 6

    06/11/2019 08:00

    (BĐT) - Ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng và Quốc Vụ khanh Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp - Jean-Baptiste Lemoyne đồng chủ trì Kỳ họp đối thoại cấp cao kinh tế Việt - Pháp lần thứ 6 tại Paris, Cộng hòa Pháp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư