#thu phí đường bộ
(Ảnh: Nhan Hữu Sinh/TTXVN)

Yêu cầu chủ đầu tư các trạm thu phí BOT giảm 15-20% mức phí

Tại cuộc họp triển khai chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm phí tại các trạm thu phí đường bộ BOT do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã yêu cầu các Ban Quản lý dự án làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất giảm từ 15-20% mức phí đối với tất cả các nhóm phương tiện.