• Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Vimedimex

    13/12/2021 17:06

    (BĐT) - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký Quyết định 5681/QĐ-BYT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 648/ĐKKDD-BYT của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex đã được cấp ngày 30/7/2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

chuyên đề

Kết nối đầu tư