#Thiết bị giáo dục Huỳnh Anh
Gói thầu MSHH số 03 Thiết bị đồ gỗ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long mời thầu. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Một gói thầu, 8 nhà thầu bị loại vì hàng mẫu

(BĐT) - Nhiều nhà thầu đã lên tiếng khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Vĩnh Long công bố danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu MSHH số 03 Thiết bị đồ gỗ thuộc Dự toán thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất giai đoạn 2017 - 2020. Bởi, gói thầu này đã khiến 8 trong số 9 nhà thầu dự thầu “ngã ngựa” vì hàng mẫu.