• Cao su Phú Riềng sống nhờ thanh lý cây cao su

    27/04/2017 10:00

    (BĐT) - Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 6/9/1978, hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV. Lần đầu tiên, Công ty thực hiện công bố thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư