• Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án tăng, giảm thuế phôi thép

    13/09/2021 14:06

    (BĐT) - Trước đề xuất tăng thuế xuất khẩu phôi thép và giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thép tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 57/2020/NĐ-CP liên quan đến biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, một số bộ, ngành, hiệp hội cho rằng, không nên tăng thuế xuất khẩu phôi thép vì không chắc có thể làm giảm được giá phôi thép trong nước. Tại Dự thảo Nghị định gửi tới Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định, cơ quan soạn thảo đã đưa ra 2 phương án đề xuất để Chính phủ quyết định.

chuyên đề

Kết nối đầu tư