• Vì nền tài khóa bền vững và minh bạch

    19/06/2020 10:52

    (BĐT) - Ngân sách nhà nước đang đối mặt nhiều thách thức lớn với các bài toán khó về chính sách thu thuế trong khi chi ngân sách cũng không thể giảm. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết là phải cải cách hệ thống thuế theo hướng củng cố các nguồn thu bền vững, tăng tính minh bạch và tạo niềm tin cho người dân về hiệu quả thực thi chính sách.

chuyên đề

Kết nối đầu tư