• Vốn đầu tư vào Châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh do Covid-19

    07/05/2020 15:21

    (BĐT) - Tác động Covid-19 được ghi nhận trên nhiều ngành công nghiệp và các loại tài sản ở Châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nền tảng đầu tư và các yếu tố cơ bản quan trọng của Việt Nam vẫn tích cực mặc dù một số nhà đầu tư đang do dự về quyết định đầu tư của họ do tác động của Covid-19. 
  • TP.HCM: Xu hướng thuê văn phòng dịch chuyển khỏi khu vực trung tâm

    17/04/2020 08:25

    (BĐT) - Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang bị đe dọa, các khách thuê văn phòng ở TP.HCM vẫn có thể tìm ra cơ hội trong bối cảnh dịch bệnh. Khu vực ngoài trung tâm đang được khách thuê nhắm đến ngày một nhiều, hứa hẹn tạo nên một làn sóng dịch chuyển mới.

chuyên đề

Kết nối đầu tư