• Cách nào tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp?

    07/12/2021 10:00

    (BĐT) - Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được hưởng lợi từ việc cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Bên cạnh đó, yêu cầu bắt buộc về tài sản bảo đảm cũng gây khó cho doanh nghiệp khi tiếp cận vốn. Do đó, nhiều ý kiến đề xuất cần có đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

chuyên đề

Kết nối đầu tư