#phường Tân Hồng
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bắc Ninh mời thầu dự án BT cải tạo hồ và nâng cấp đường

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, từ ngày 11/8 - 10/9/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo hồ Đại Đình và nâng cấp đường chợ Lã, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn theo hợp đồng BT.