#Phó Thủ tướng Chính phủ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Ngày 6/6, Quốc hội thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an

(BĐT) - Ngày 6/6/2024, Quốc hội làm việc ngày thứ 15 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Lương Tam Quang.