• Ngày 8/11, Quốc hội thảo luận trực tiếp về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

    07/11/2021 21:34

    (BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 8/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

chuyên đề

Kết nối đầu tư