#phân khúc đất nền
Ảnh Internet

Thị trường bất động sản, phập phù mừng, lo

(BĐT) - Thị trường bất động sản (BĐS) ở TP.HCM đang nóng lên thực sự hay chỉ là một hiện tượng ấm nhất thời? Câu hỏi này đang gây nhiều tranh cãi không chỉ giữa các chuyên gia, mà còn giữa các chủ đầu tư.