#PECC 3
Doanh thu của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 chủ yếu đến từ các gói thầu khảo sát, thiết kế của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: TL st

Chiến lược “đẩy mạnh nguồn thu” của PECC 3 Hồ sơ nhà thầu

(BĐT) - 9 tháng đầu năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC 3) tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mới hoàn thành chưa đến một nửa mục tiêu cả năm. Trong chiến lược phát triển mới, PECC 3 đẩy mạnh nguồn thu từ các dự án năng lượng đầu tư bởi khu vực tư nhân thay vì phụ thuộc vào những gói thầu của các đơn vị liên quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Khả năng tăng trưởng và phát triển trong tương lai của PECC 3 bị hạn chế

PECC 3 - Nhà thầu không vay nợ

(BĐT) - Là một trong những công ty sớm niêm yết trên sàn chứng khoán (từ năm 2009), vốn điều lệ của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC 3 - mã chứng khoán TV3) mới chỉ tăng 1 lần từ mức 33,8 tỷ đồng lên 40,6 tỷ đồng hiện tại sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông vào tháng 6 năm nay (tỷ lệ 20%). 

Kết nối đầu tư