• Mức độ hài lòng của người dân về quản trị công giảm sút

    11/05/2022 08:34

    (BĐT) - Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 mới công bố, trong năm vừa qua, quan ngại về tăng trưởng kinh tế của người dân gia tăng đi kèm với cảm nhận bi quan hơn về tình hình kinh tế của đất nước. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho quản trị công trong thời gian tới, với việc làm sao để gia tăng sự lạc quan của người dân trong phát triển kinh tế, trong đó có phát triển kinh tế hộ gia đình.

chuyên đề

Kết nối đầu tư