• Khoảng trống trong quản lý nước sạch

    03/12/2019 10:00

    (BĐT) - Từ câu chuyện “sự cố nước nhiễm dầu thải” đối với nguồn nước sông Đà hay giá bán nước của Nhà máy nước sông Đuống đắt đỏ, diễn ra trong thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng, đang tồn tại khoảng trống trong quản lý đối với loại hàng hóa đặc biệt này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư