#Nông Cống
Thanh Hóa tạm dừng thực hiện Cụm công nghiệp Hoàng Sơn

Thanh Hóa tạm dừng thực hiện Cụm công nghiệp Hoàng Sơn

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến thống nhất với với đề nghị của Sở Công Thương về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống. Nguyên nhân được đưa ra do vị trí Cụm công nghiệp nằm trong phạm vi, ranh giới khu vực dự kiến Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2032.