#nhập lậu thuốc
Giá trị của thuốc nội trúng thầu chiếm tỷ lệ thấp trong tổng giá trị các  gói thầu mua thuốc. Ảnh: Lê Tiên

Thuốc nội vẫn bị lép vế

(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ trọng trúng thầu của thuốc trong nước sản xuất ngày càng gia tăng rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giá trị của thuốc nội trúng thầu vẫn chiếm tỷ lệ khá “khiêm tốn”.