#nhà máy
Ảnh minh họa

Quảng Ninh: Đấu giá bãi bốc xếp vận tải thủy

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức đấu giá tài sản thế chấp của Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Dũng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Quảng Ninh.

Kết nối đầu tư