• Đà Nẵng dừng đấu giá đất ở Nghĩa trủng Phước Ninh

    20/11/2021 12:15

    Ngày 19/11, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ Đà Nẵng tại Thông báo số 212-TB/TU ngày 5/11/2021 của Thành ủy về khu đất A2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh (phường Nam Dương, quận Hải Châu).

chuyên đề

Kết nối đầu tư