• S&P nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên mức BB+, triển vọng "ổn định"

    27/05/2022 09:12

    (BĐT) -  Ngày 26/5/2022, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”. Việt Nam là một trong hai quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay.
  • Nhận diện đúng nợ xấu, tăng sức bền cho các ngân hàng

    25/03/2021 10:12

    (BĐT) - Nhiều ngân hàng vừa được nâng xếp hạng tín nhiệm, năng lực quản trị được cải thiện, tính công khai, minh bạch trong hoạt động ngày càng cao. Nhiều ý kiến cho rằng, các ngân hàng cần tiếp tục cải thiện chất lượng tài sản, nâng cao năng lực quản trị rủi ro để tăng trưởng bền vững.

chuyên đề

Kết nối đầu tư