#mục tiêu quốc gia
Ảnh minh họa

Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025: Đề xuất cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện

(BĐT) - Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã hoàn thành và vượt mục tiêu Quốc hội giao. Phát huy các kết quả đạt được, giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đề xuất 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đề xuất được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh minh họa: Internet

Huy động được hơn 844 triệu tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia

(BĐT) - Theo Báo cáo mới nhất của Chính phủ đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2018 đã huy động được tổng kinh phí 844.308,334 nghìn tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
193 nghìn tỷ đồng hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia

193 nghìn tỷ đồng hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia

(BĐT) - Theo số liệu công bố tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng vốn NSNN hỗ trợ trực tiếp cho thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 193.000 tỷ đồng.