• Đấu giá quyền sử dụng đất phải thống nhất với quy định pháp luật về đầu tư

    29/04/2022 08:52

    (BĐT) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc góp ý sửa đổi “Điều 17a. Đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất” tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (gọi tắt là Dự thảo Nghị định). 
  • Bát nháo mua bán nhà ở xã hội

    05/10/2020 10:00

    (BĐT) - Xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để người thu nhập thấp có nhà. Trên thực tế, nhờ vào “bàn tay nhào nặn” của môi giới, chủ sở hữu những căn nhà này không cần thiết phải nằm trong đối tượng trên.

chuyên đề

Kết nối đầu tư