#Luật Bảo hiểm xã hội
Với 454/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,42%), Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

(BĐT) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, sáng 29/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Kết quả biểu quyết cho thấy, có 454/465 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Luật (chiếm 93,42%).
Quốc hội thảo luận tại hội trường về thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ngày 2/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

(BĐT) - Ngày 2/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ chín của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội thảo luận tại hội trường về thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và thảo luận ở tổ về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).