#Liksin
Liksin lỗ khoảng 9,5 tỷ đồng khi thoái vốn khỏi Dự án An Đông Tower. Ảnh: Nhã Chi st

Liksin chịu lỗ rút khỏi Dự án An Đông Tower

(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - TNHH MTV (Liksin) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 với lợi nhuận vượt trội so với kết quả đạt được năm 2014.