#Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/9 - 2/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP.HCM

Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 28/9 - 2/10 tại TP.HCM

(BĐT) - Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất - Vietnam International Property Festival (VIPF) được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư bất động sản Việt Nam (VICOREAL) trực thuộc VNREA, Công ty CP Lễ hội Việt Nam (VietFest) và Công ty CP Truyền thông Thời Đại (Time Universal) sẽ diễn ra từ ngày 18/9 - 2/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP.HCM.