• Bán đấu giá 38 lô đất tại Lam Hạ, Hà Nam

    02/02/2021 08:00

    (BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí 2, phường Lam Hạ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư