• Thủy điện A Vương dự kiến lãi 130,8 tỷ đồng trong năm 2022

    17/05/2022 07:00

    (BĐT) - Công ty CP Thủy điện A Vương vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 462,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 130,8 tỷ đồng, chưa bằng một nửa con số đạt được của năm 2021 là 351,7 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư