#KT-XH
Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển KT-XH

(BĐT) - Bước vào ngày làm việc thứ 7 (27/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV: Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2021

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV: Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2021

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 9 (2/6), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2022.
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 09/11/2021

Thông cáo báo chí số 13, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 13 (ngày 9/11), Quốc hội dành cả ngày để tiếp tục thảo luận về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022…

Kết nối đầu tư