• CIEM dự báo tăng trưởng năm 2021 có thể đạt 6,2%

    15/07/2021 11:39

    (BĐT) - Tại Hội thảo trực tuyến “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021: Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững” diễn ra ngày 15/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã cập nhật kết quả dự báo cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 theo hai kịch bản.

chuyên đề

Kết nối đầu tư