• Kho vận PETEC mang lỗ “khủng” lên sàn UPCoM

    26/03/2020 09:00

    (BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận cổ phiếu Công ty CP Kho vận PETEC (PETEC) được giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán PLO. PETEC đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch tập trung trong bối cảnh khi lỗ lũy kế của Công ty lên đến 85,8 tỷ đồng, ăn mòn cả vốn góp của các cổ đông, trong khi số dư tiền chưa đến 1 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư