• Hơn 1.189 tỷ đồng tăng cường năng lực ngành nông nghiệp

    12/10/2021 07:00

    (BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu thuộc Dự án thành phần Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới - SAHEP).

chuyên đề

Kết nối đầu tư