• Kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

    18/01/2022 10:00

    (BĐT) - Ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp gia hạn nợ, chưa chuyển nhóm nợ để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, đồng thời, bắt đầu xem xét hỗ trợ lãi suất 2% cho một số nhóm doanh nghiệp. Những giải pháp này là cần thiết để giúp doanh nghiệp nhanh chóng quay trở lại nhịp sản xuất, kinh doanh, song có ý kiến cho rằng, cần giám sát chặt chẽ chất lượng tài sản ngân hàng và có lộ trình tiến - lùi trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư