#hiện đại hóa ngành lâm nghiệp
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quảng Ninh lựa chọn nhà thầu tư vấn cho dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp

(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu tư vấn thuộc Tiểu hợp phần 2.2 và Tiểu hợp phần 3.2 - Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư 725,285 tỷ đồng (sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh Quảng Ninh).
Đầu tư hơn 389 tỷ đồng hiện đại hóa ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đầu tư hơn 389 tỷ đồng hiện đại hóa ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án thành phần thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư 389,652 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đầu tư hơn 725 tỷ đồng hiện đại hóa ngành lâm nghiệp tại Quảng Ninh

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 725,285 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng ngân sách tỉnh Quảng Ninh.