#Hecico
Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng đang thi công Gói thầu số 7 thuộc Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Lợi nhuận khiêm tốn của nhà thầu ngành điện Hecico Hồ sơ nhà thầu

(BĐT) - Mới đây, Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng (Hecico) trong vai trò thành viên liên danh được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 7 Xây lắp đường dây đấu nối (bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng) thuộc Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối với giá trúng thầu 116 tỷ đồng. Nhiều năm qua, các gói thầu xây lắp ngành điện đóng góp lớn cho doanh thu của Hecico.