• Gói thầu mua xi măng 47 tỷ đồng tại Hà Giang: Loại nhà thầu có thỏa đáng?

    02/07/2021 14:00

    (BĐT) - Là 1 trong 2 nhà thầu tham dự tại gói thầu cung cấp xi măng cho chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang song bị loại, Công ty CP Xi măng Tân Quang - VVMI liên tục có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư đánh giá lại hồ sơ dự thầu (HSDT). Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Chủ đầu tư vẫn quyết định bảo lưu kết quả lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt.

chuyên đề

Kết nối đầu tư