• Bất động sản Hà Nội sau đại dịch: Cơ hội nào cho bán lẻ mặt phố và văn phòng chia sẻ?

    20/05/2020 17:17

    (BĐT) - Bất động sản trong lĩnh vực bán lẻ mặt phố đang chịu ảnh hưởng dây chuyền khi chứng kiến rõ nét hiện trạng đóng cửa trên diện rộng do các doanh nghiệp nhỏ nhạy cảm hơn với biến động kinh tế. Tuy vậy, các nhà phát triển văn phòng chia sẻ (Coworking) lại có những cơ hội tăng trưởng nhất định dù gặp nhiều khó khăn khi khách thuê gặp khủng hoảng, phát sinh các yêu cầu giảm giá thuê và tạm hoãn thanh toán.

chuyên đề

Kết nối đầu tư